ORDIA 03 XXXIII 31-08-22 EXTRAORDINARIA 62 VIVIENDAS

ORDIA 07 XXXIII 09-08-22

ORDIA 02 XXXIII 19-07-22 EXTRAORDINARIA BECAS 2022

ORDIA 01 XXXIII 28-06-22 EXTRAORDINARIA BALANCE 2021

ORDIA 06 XXXIII 28-06-22

ORDIA 05 XXXIII 07-06-22

ORDIA 04 XXXII 10-05-22

ORDIA 03 XXXII 12-04-22

ORDIA 02 XXXII 15-03-22

ORDIA 01 XXXIII 03-03-22

ORDIA 08 XXXII 07-09-21

ORDIA 07 XXXII 03-08-21

ORDIA 02 XXXII 08-07-21 EXTRAORDINARIA TARIFA COLECTIVO

ORDIA 01 XXXII 29-06-21 EXTRAORDINARIA BALANCE

ORDIA 06 XXXII 29-06-21

ORDIA 05 XXXII 08-06-21

ORDIA 04 XXXII 11-05-21

ORDIA 03 XXXII 13-04-21

ORDIA 02 XXXI 16-03-21

ORDIA 01 XXXII 01-03-21